بخش چت

1. تبلیغات = BAN

2.خرید و فروش = BAN

3.ارسال آیدی تلگرام = BAN

شما مجوز استفاده از بخش چت را ندارید.
مطالب بیشتر