بخش چت

1. ADS = BAN

2.Buy & Sell = BAN

3.TelegramID = BAN

شما مجوز استفاده از بخش چت را ندارید.
مطالب بیشتر