MR640445

دانلود نسخه ماد شده "لایکستان ( لایک بگیر )" نسخه 3.5

پست های پیشنهاد شده

لینک در کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/ranjbar.hadi.likestan

لینک دانلود:

محتوای مخفی شده
شما قادر خواهید بود محتوای مخفی شده را مشاهده نمایید، در صورتی که 1 پاسخ در این موضوع ارسال و آن را لایک کنید.

بدون لایک کردن و با دور زدن محدودیت در تعداد لایک های اینستاگرام سکه جمع کنید.(هیچ تصویری را لایک نکرده و سکه دریافت خواهید کرد)

نسخه ماد شده دارای باگ هست.

به ترتیب زیر عمل کنید.

گزینه تنظیمات هوشمند را انتخاب کنید و "حالت هوشمند" را خاموش کنید.

با زدن گزینه لایک خودکار سکه جمع کنید در غیر این صورت برنامه کرش خواهد کرد.

نمونه عملکرد برنامه:

Screenshot_20200325_041224.png

در صورت انتشار آپدیت از کار خواهد افتاد.

مسئولیت استفاده و بن شدن بر عهده خود شما است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سپاس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

c-cracking.org/topic/4590-دانلود-نسخه-ماد-شده-لایکستان-لایک-بگیر-نسخه-35/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

👍🏻

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لشلیل

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

MMM

Viruse ke

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تنکسس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 6 فروردین 1399 در 04:14، MR640445 گفته است :

لینک در کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/ranjbar.hadi.likestan

لینک دانلود:

 

 

بدون لایک کردن و با دور زدن محدودیت در تعداد لایک های اینستاگرام سکه جمع کنید.(هیچ تصویری را لایک نکرده و سکه دریافت خواهید کرد)

نسخه ماد شده دارای باگ هست.

به ترتیب زیر عمل کنید.

گزینه تنظیمات هوشمند را انتخاب کنید و "حالت هوشمند" را خاموش کنید.

با زدن گزینه لایک خودکار سکه جمع کنید در غیر این صورت برنامه کرش خواهد کرد.

نمونه عملکرد برنامه:

Screenshot_20200325_041224.png

در صورت انتشار آپدیت از کار خواهد افتاد.

مسئولیت استفاده و بن شدن بر عهده خود شما است.

 

عالیییی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

merci

On 6 فروردین 1399 at 4:14 AM, MR640445 said:

لینک در کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/ranjbar.hadi.likestan

لینک دانلود:

 

 

بدون لایک کردن و با دور زدن محدودیت در تعداد لایک های اینستاگرام سکه جمع کنید.(هیچ تصویری را لایک نکرده و سکه دریافت خواهید کرد)

نسخه ماد شده دارای باگ هست.

به ترتیب زیر عمل کنید.

گزینه تنظیمات هوشمند را انتخاب کنید و "حالت هوشمند" را خاموش کنید.

با زدن گزینه لایک خودکار سکه جمع کنید در غیر این صورت برنامه کرش خواهد کرد.

نمونه عملکرد برنامه:

Screenshot_20200325_041224.png

در صورت انتشار آپدیت از کار خواهد افتاد.

مسئولیت استفاده و بن شدن بر عهده خود شما است.

mamnon

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نایسسسسس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عالی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 6 فروردین 1399 در 04:14، MR640445 گفته است :

لینک در کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/ranjbar.hadi.likestan

لینک دانلود:

 

 

بدون لایک کردن و با دور زدن محدودیت در تعداد لایک های اینستاگرام سکه جمع کنید.(هیچ تصویری را لایک نکرده و سکه دریافت خواهید کرد)

نسخه ماد شده دارای باگ هست.

به ترتیب زیر عمل کنید.

گزینه تنظیمات هوشمند را انتخاب کنید و "حالت هوشمند" را خاموش کنید.

با زدن گزینه لایک خودکار سکه جمع کنید در غیر این صورت برنامه کرش خواهد کرد.

نمونه عملکرد برنامه:

Screenshot_20200325_041224.png

در صورت انتشار آپدیت از کار خواهد افتاد.

مسئولیت استفاده و بن شدن بر عهده خود شما است.

God

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عالی

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عالی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 5 فروردین 1399 در 16:44، MR640445 گفته است :

لینک در کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/ranjbar.hadi.likestan

لینک دانلود:

 

 

بدون لایک کردن و با دور زدن محدودیت در تعداد لایک های اینستاگرام سکه جمع کنید.(هیچ تصویری را لایک نکرده و سکه دریافت خواهید کرد)

نسخه ماد شده دارای باگ هست.

به ترتیب زیر عمل کنید.

گزینه تنظیمات هوشمند را انتخاب کنید و "حالت هوشمند" را خاموش کنید.

با زدن گزینه لایک خودکار سکه جمع کنید در غیر این صورت برنامه کرش خواهد کرد.

نمونه عملکرد برنامه:

Screenshot_20200325_041224.png

در صورت انتشار آپدیت از کار خواهد افتاد.

مسئولیت استفاده و بن شدن بر عهده خود شما است.

jhgg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 6 فروردین 1399 در 07:02، ahmadrajabi گفته است :

سپاس

Ucg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 6 فروردین 1399 در 03:14، MR640445 گفته است :

لینک در کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/ranjbar.hadi.likestan

لینک دانلود:

 

 

بدون لایک کردن و با دور زدن محدودیت در تعداد لایک های اینستاگرام سکه جمع کنید.(هیچ تصویری را لایک نکرده و سکه دریافت خواهید کرد)

نسخه ماد شده دارای باگ هست.

به ترتیب زیر عمل کنید.

گزینه تنظیمات هوشمند را انتخاب کنید و "حالت هوشمند" را خاموش کنید.

با زدن گزینه لایک خودکار سکه جمع کنید در غیر این صورت برنامه کرش خواهد کرد.

نمونه عملکرد برنامه:

Screenshot_20200325_041224.png

در صورت انتشار آپدیت از کار خواهد افتاد.

مسئولیت استفاده و بن شدن بر عهده خود شما است.

تار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 6 فروردین 1399 در 03:14، MR640445 گفته است :

لینک در کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/ranjbar.hadi.likestan

لینک دانلود:

 

 

بدون لایک کردن و با دور زدن محدودیت در تعداد لایک های اینستاگرام سکه جمع کنید.(هیچ تصویری را لایک نکرده و سکه دریافت خواهید کرد)

نسخه ماد شده دارای باگ هست.

به ترتیب زیر عمل کنید.

گزینه تنظیمات هوشمند را انتخاب کنید و "حالت هوشمند" را خاموش کنید.

با زدن گزینه لایک خودکار سکه جمع کنید در غیر این صورت برنامه کرش خواهد کرد.

نمونه عملکرد برنامه:

Screenshot_20200325_041224.png

در صورت انتشار آپدیت از کار خواهد افتاد.

مسئولیت استفاده و بن شدن بر عهده خود شما است.

تار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 6 فروردین 1399 در 03:14، MR640445 گفته است :

لینک در کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/ranjbar.hadi.likestan

لینک دانلود:

 

 

بدون لایک کردن و با دور زدن محدودیت در تعداد لایک های اینستاگرام سکه جمع کنید.(هیچ تصویری را لایک نکرده و سکه دریافت خواهید کرد)

نسخه ماد شده دارای باگ هست.

به ترتیب زیر عمل کنید.

گزینه تنظیمات هوشمند را انتخاب کنید و "حالت هوشمند" را خاموش کنید.

با زدن گزینه لایک خودکار سکه جمع کنید در غیر این صورت برنامه کرش خواهد کرد.

نمونه عملکرد برنامه:

Screenshot_20200325_041224.png

در صورت انتشار آپدیت از کار خواهد افتاد.

مسئولیت استفاده و بن شدن بر عهده خود شما است.

تار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.